Xiaolei Zhang (Yoga & Wellnessmassagen)
Xiaolei Zhang (Yoga & Wellnessmassagen)

Massage Preise

Für folgende Massage-Arten gelten folgende Preise: 

Wellness-Massage, Reiki, Klangschalenmassage, Ayurveda-Massage, Bali-Bali Massage, Hot-Stone-Massage, Kräuterstempel-Massage:

 

30 Minuten   30 EUR
45 Minuten  

45 EUR

60 Minuten   60 EUR